BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 70/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 07 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w 2014 roku

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom hajnowskich szkół objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" – do dnia 10 września 2014 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-08-13 12:23 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2014-08-13 12:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska