BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 90/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 90/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu
 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu w 2012 roku.
 
§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz
Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2011-11-29 14:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2011-11-29 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska