BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 92/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 92/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 92/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rokNa podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) oraz §11 Uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011 zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie   wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe - 49.665.193 zł,z tego:
a) bieżące w wysokości - 45.384.990zł,
b)majątkowe w wysokości - 4.280.203zł
2) wydatki budżetowe - 52.596.478zł, z tego:
a) bieżące w wysokości - 45.078.265 zł,
b) majątkowe w wysokości - 7.518.213 zl
3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z  kredytów  w kwocie 1.912.100zł;
b) wolnymi środkami w kwocie 1.019.185zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.


                                    Burmistrz Miasta
                                          Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-03-20 08:17 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2012-03-20 08:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska