BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 96/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2011-12-28 17:44 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2011-12-28 17:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska