BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 października 2023 r.

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 października 2023 r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 09.10.2023 roku

 

SAO.1510.14.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka
 

W związku ze skargą na Burmistrza Miasta Hajnówka dnia 02.10.2023 roku na Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie nabycia nieruchomości na kwotę 4.600.000 zł. informuję o miejscu i terminie posiedzenia Komisji jak niżej:

miejsce posiedzenia:

17-200 Hajnówka Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 sala konferencyjna nr 12 parter budynku

termin posiedzenia:

24 październik 2023 roku, godz. 15.00.


 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Otrzymują:

  1. Skarżący.

  2. Burmistrz Miasta Hajnówka

  3. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka


 

Do wiadomości:

Mieszkańcy Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2023-10-10 09:43 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-10-10 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska