BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka zwołanym na dzień 25 września 2023 roku

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka zwołanym na dzień 25 września 2023 roku

Hajnówka, dnia 18.09.2023 roku

ZAWIADOMIENIE
o terminie posiedzenia Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka     

 

W związku ze skargą na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce dot. zdaniem Skarżącego niewłaściwego postępowania w stosunku do Niego poprzez umniejszanie dochodów przez MOPS informuję o miejscu i terminie posiedzenia Komisji jak niżej:
miejsce posiedzenia: 17-200 Hajnówka Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 sala konferencyjna nr 12 parter budynku
termin posiedzenia: 25 września 2023 roku, godz. 15.30.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-09-18 15:00 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-09-18 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-18 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka