BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego budowy 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2022r. do godz. 15.30 w siedzibie zamawiającego, tj. Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).


Data wytworzenia: 2022-09-20 11:40 Autor: Łukasz Pawluczuk Data publikacji: 2022-09-20 11:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska