BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Rada Miasta Hajnówka - funkcje radnych, składy komisji (aktualizacja)" stworzono dnia: 2011-07-25 14:01 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Apel Rady Miasta Hajnówka - przewozy PKP" stworzono dnia: 2011-07-25 14:00 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Uchwały Rady Miasta" stworzono dnia: 2011-07-25 13:51 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Skład Rady Miasta" stworzono dnia: 2011-07-25 13:51 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Rady Osiedla" stworzono dnia: 2011-07-25 13:51 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Protokoły z sesji Rady Miasta" stworzono dnia: 2011-07-25 13:50 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Projekty Uchwał Rady Miasta" stworzono dnia: 2011-07-25 13:50 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Materiały na sesje" stworzono dnia: 2011-07-25 13:49 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Aktualności" stworzono dnia: 2011-07-25 13:49 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym" stworzono dnia: 2011-07-25 13:48 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej" stworzono dnia: 2011-07-25 13:47 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – ROBOTY BUDOWLANE „Pomoc mieszkańcom Miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest-2011”" stworzono dnia: 2011-07-25 13:46 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "INFORMACJA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:45 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2011" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:45 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2011" stworzono dnia: 2011-07-25 13:44 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:43 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:43 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Pomoc, dług i ciężary publiczne" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:42 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "INFORMACJA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" stworzono dnia: 2011-07-25 13:36 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich przeznaczonych pod zabudowę garażową" stworzono dnia: 2011-07-25 13:34 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym" stworzono dnia: 2011-07-25 13:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości" stworzono dnia: 2011-07-25 13:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu" stworzono dnia: 2011-07-25 13:31 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego" stworzono dnia: 2011-07-25 13:30 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Informacja o ciężarze publicznym, długu publicznym i pomocy publicznej w pierwszej połowie 2007 " stworzono dnia: 2011-07-25 13:20 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:18 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego" stworzono dnia: 2011-07-25 13:18 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/17/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 r." zmieniono dnia: 2011-07-25 13:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2011" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/17/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 r." zmieniono dnia: 2011-07-25 13:16 przez: Urząd Miasta Hajnówka