BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Materiały na XII sesję w dniu 26 października 2011r." zmieniono dnia: 2011-10-13 15:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XII sesję w dniu 26 października 2011r." stworzono dnia: 2011-10-13 15:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - prezes zarządu Jerzy Aleksiejuk" stworzono dnia: 2011-10-11 11:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o - prezes Anatol Żukowski" zmieniono dnia: 2011-10-11 11:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o - prezes Anatol Żukowski" zmieniono dnia: 2011-10-11 11:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o - prezes Anatol Żukowski" stworzono dnia: 2011-10-11 11:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 70/2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." zmieniono dnia: 2011-10-04 08:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 70 / 2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." zmieniono dnia: 2011-10-04 08:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 70 / 2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-10-04 08:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-03 13:26 przez: root
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-03 11:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-03 11:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 72/2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2011r." stworzono dnia: 2011-09-30 18:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" zmieniono dnia: 2011-09-29 22:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" zmieniono dnia: 2011-09-29 22:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" zmieniono dnia: 2011-09-28 22:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" zmieniono dnia: 2011-09-28 22:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" stworzono dnia: 2011-09-28 22:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 73/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2011 roku" stworzono dnia: 2011-09-27 14:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce" stworzono dnia: 2011-09-27 10:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce" zmieniono dnia: 2011-09-27 10:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 69/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." zmieniono dnia: 2011-09-19 22:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 69/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-09-19 22:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 66/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2011 roku " stworzono dnia: 2011-09-19 21:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-09-16 12:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA o wywieszeniu wykazu" stworzono dnia: 2011-09-15 19:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 września 2011 roku" stworzono dnia: 2011-09-08 15:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/63/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 r. " stworzono dnia: 2011-09-02 22:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/62/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 r. " stworzono dnia: 2011-09-02 22:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:13 przez: Emilia Rynkowska