BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Hajnowski Dom Kultury - p.o. dyrektor Rościsław Kuncewicz" stworzono dnia: 2011-07-25 12:34 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Miejska Biblioteka Publiczna - dyrektor Halina Wojskowicz" stworzono dnia: 2011-07-25 12:34 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyrektor Barbara Zdzisława Wasiluk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Ośrodek Sportu i Rekreacji - dyrektor Mirosław Awksentiuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Ośrodek Sportu i Rekreacji - dyrektor Mirosław Awksentiuk" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Park Wodny w Hajnówce - dyrektor Mirosław Chilimoniuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o - prezes Anatol Żukowski" stworzono dnia: 2011-07-25 12:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - prezes Jarosław Kot" stworzono dnia: 2011-07-25 12:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - wiceprezes Piotr Monach" stworzono dnia: 2011-07-25 12:31 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dyrektor Anatol Łapiński" stworzono dnia: 2011-07-25 12:29 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - prezes zarządu Jerzy Aleksiejuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:29 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Jednostki zewnętrzne, zakłady i spółki prawa handlowego z udziałem Miasta" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:28 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zakład Komunikacji Miejskiej - Dyrektor Ryszard Sawicki" stworzono dnia: 2011-07-25 12:26 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Burmistrz Miasta Hajnówka - Jerzy Sirak" stworzono dnia: 2011-07-25 12:20 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji - Jarosław Kicel" stworzono dnia: 2011-07-25 12:19 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego - Mikołaj Kiendyś" stworzono dnia: 2011-07-25 12:18 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - Masalska Agnieszka Jolanta" stworzono dnia: 2011-07-25 12:18 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Marta Wilson-Trochimczyk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:18 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka - Jarosław Grygoruk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka - Bazyl Stepaniuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka - Halina Nowik" stworzono dnia: 2011-07-25 12:16 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zespół Oświaty Kultury i Sportu, Inspektor - Jolana Stefaniuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:16 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:02 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka" stworzono dnia: 2011-07-25 12:01 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych" stworzono dnia: 2011-07-25 12:01 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Jednostki zewnętrzne, zakłady i spółki prawa handlowego z udziałem Miasta" stworzono dnia: 2011-07-25 12:01 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli" stworzono dnia: 2011-07-25 12:01 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe 2011" stworzono dnia: 2011-07-25 12:00 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Androsiuk Tomasz" stworzono dnia: 2011-07-25 11:58 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Bołtromiuk Eugeniusz" stworzono dnia: 2011-07-25 11:58 przez: Urząd Miasta Hajnówka