BIP UM Hajnówka

Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2014r.

Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2014r.

Informacja  Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. jak niżej:


1. słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach:                        

3 Maja /przy wjeździe do Forte/,                                                                         

3 Maja /przy rondzie/,                                                                                   

Zina /przy Urzędzie Miasta/,                                                                

Piłsudskiego /skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej/                      

- urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych,


2. tablice ogłoszeń w Hajnówce i poszczególnych rad osiedli:                          

Armii Krajowej /przy bloku Armii Krajowej 30/,                                  

Białostocka /przy siedzibie wodociągów miejskich/,                           

Białostocka /przy sklepie spożywczym/,                                                 

Bielska 52 /przy sklepie spożywczym/,                                               

Dolna /przy budynku prywatnym Dolna 1/,                                            

Działowa 1 /przy Szkole Podstawowej Nr 3/,                                               

Górna /przy przystanku MPK/,                                                             

Górna /przy świetlicy osiedlowej Górna 30/,                                         

Lipowa 4 /przy sklepie spożywczym/,                                                     

Lipowa /przy bloku Lipowa 168/,                                                             

Osiedle Millenium /pomiędzy blokami Millenium 9 i 10/,                                             

Osiedle Millenium /przy bloku Millenium 4/,                            

Nowowarszawska /przy pawilonie handlowym/,                                   

Okopowa 2 /przy sklepie spożywczym/,                                                

Orzeszkowej /przy bloku Orzeszkowej 5/,                                            

Poddolna 63/przy sklepie spożywczym/,                                        

Piłsudskiego /przy bloku Piłsudskiego 4a/,                                                   

Prosta /przy ogródkach działkowych/,                                                              

Reja /przy bloku Reja 3a/,                                                                 

Warszawska /przy sklepie spożywczym/,                                              

Wrzosowa /pomiędzy posesjami 31 i 33/,                                                        

Stara Judzianka /pomiędzy posesjami 1 i 3/                                                     

- urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych.


3. tablice ogłoszeń w budynku siedziby Urzędu Miasta Hajnówka                  

- urzędowe obwieszczenia wyborcze.

 

Plakaty wyborcze i hasła należy umieszczać  w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.                                                                                    

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.


Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-04-01 13:28 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-04-01 13:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska