BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 48/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Na podstawie art. 182 § 1, 2, 3 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 . poz. 179, poz. 180) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję  składy  obwodowych  komisji  wyborczych  w mieście  Hajnówka  w wyborach  do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. jak niżej:

1. Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr  1 w  Hajnówce  z siedzibą  w Hajnowskim  Domu  Kultury  ul.  Tamary Sołoniewicz 4:
1) Bogumił Krasowski zam. Hajnówka
2) Zdzisław Antoni Stankowski zam. Hajnówka
3) Luba Sac zam. Hajnówka
4) Jerzy Kuklik zam. Hajnówka
5) Anna Kraśko zam. Hajnówka
6) Paulina Owerczuk zam. Hajnówka
7) Paulina Pawluczuk Kośko zam. Hajnówka
8) Roman Orzechowski zam. Hajnówka
9) Dariusz Gorustowicz zam. Hajnówka

2. Obwodowa   Komisja   Wyborcza   Nr   2 w   Hajnówce   z siedzibą   w Zespole   Szkół   Nr   2 z   Oddziałami Integracyjnymi ul. Wróblewskiego 2:
1) Julita Komar zam. Hajnówka
2) Łukasz Sołowiej zam. Hajnówka
3) Irena Mackiewicz zam. Hajnówka
4) Ludmiła Zabrocka zam. Hajnówka
5) Ireneusz Niczyporuk zam. Hajnówka
6) Monika Anna Sawicka zam. Hajnówka
7) Adam Kośko zam. Hajnówka
8) Leon Świętochowski zam. Hajnówka
9) Renata Danuta Nowik zam. Hajnówka

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hajnówce z siedzibą w Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszawska 20:
1) Halina Charytoniuk zam. Hajnówka
2) Józef Karetko zam. Hajnówka
3) Magdalena Joanna Nesteruk zam. Hajnówka
4) Irena Jurczuk zam. Hajnówka
5) Tamara Bańkowska zam. Hajnówka
6) Anna Oniszczuk zam. Hajnówka
7) Walentyna Kośko zam. Hajnówka
8) Tadeusz Boratyński zam. Hajnówka
9) Ewa Gromotowicz zam. Hajnówka

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Hajnówce z siedzibą w Przedszkolu Nr 1 ul. Władysława Jagiełły 7:
1) Jerzy Wiesław Żukowski zam. Hajnówka
2) Piotr Mironczuk zam. Hajnówka
3) Nina Trofimiuk zam. Hajnówka
4) Wioletta Izabela Januszkiewicz zam. Hajnówka
5) Jarosław Gawryluk zam. Hajnówka
6) Małgorzata Justyna Łukaszewicz zam. Hajnówka
7) Eugenia Marczuk zam. Hajnówka
8) Danuta Golonko zam. Hajnówka

5. Obwodowa   Komisja   Wyborcza   Nr   5 w   Hajnówce   z siedzibą   w Przedszkolu   Nr   3 z   Oddziałami Integracyjnymi ul. Rzeczna 3:
1) Magdalena Bajko zam. Hajnówka
2) Rafał Komar zam. Hajnówka
3) Daniel Onikijuk zam. Hajnówka
4) Walentyna Kuptel zam. Hajnówka
5) Aleksander Szydło zam. Hajnówka
6) Janina Sakowicz zam. Hajnówka
7) Danuta Maria Dembowska zam. Hajnówka
8) Leokadia Kowalska zam. Hajnówka
9) Joanna Jolanta Wróbel Siemiacka zam. Hajnówka

6. Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr  6 w  Hajnówce  z siedzibą  w Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  ul. 11 Listopada 24:
1) Michał Korniluk zam. Hajnówka
2) Bogdan Mieczysław Macuta zam. Hajnówka
3) Irena Pietkiewicz zam. Hajnówka
4) Andrzej Ruszczyk zam. Hajnówka
5) Joanna Pietruczuk zam. Hajnówka
6) Anna Borowik zam. Hajnówka
7) Marcin Andrzej Ciesnowski zam. Hajnówka
8) Emilia Ewa Rusinowicz zam. Hajnówka
 

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hajnówce z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Lipowa 190:
1) Adam Supruniuk zam. Hajnówka
2) Karol Marek Nieciecki zam. Hajnówka
3) Paulina Kisły zam. Hajnówka
4) Irena Trofimiuk zam. Hajnówka
5) Irena Mikołajuk zam. Hajnówka
6) Tadeusz Wierzbowicz zam. Hajnówka
7) Arkadiusz Szymański zam. Hajnówka
8) Piotr Lewandowski zam. Hajnówka
9) Emilia Rynkowska zam. Hajnówka

8. Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr  8 w  Hajnówce  z siedzibą  w Zespole  Szkół  z Dodatkową  Nauką  Języka Białoruskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3:
1) Jerzy Szymaniuk zam. Hajnówka
2) Krystyna Sidorska zam. Hajnówka
3) Irena Kowalczuk zam. Hajnówka
4) Krystyna Kośko zam. Hajnówka
5) Łukasz Piasecki zam. Hajnówka
6) Jan Pawluczuk zam. Hajnówka
7) Katarzyna Renata Łukaszewicz zam. Hajnówka
8) Maria Onikijuk zam. Hajnówka
9) Monika Aleksiejuk zam. Hajnówka

9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Hajnówce z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 ul. 3 Maja 54:
1) Wiera Lewczuk zam. Hajnówka
2) Elżbieta Beata Pietraszko zam. Hajnówka
3) Damian Piotr Masalski zam. Hajnówka
4) Bazyli Laszuk zam. Hajnówka
5) Zbigniew Czarnecki zam. Hajnówka
6) Piotr Sakowicz zam. Hajnówka
7) Krzysztof Mikołaj Kowalski zam. Hajnówka
8) Andrzej Kolp zam. Hajnówka
9) Paweł Denisiuk zam. Skupowo
 

10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Hajnówce z siedzibą w Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszawska 20:
1) Roman Michałowski zam. Hajnówka
2) Wojciech Młynarczyk zam. Hajnówka
3) Ryszard Baj zam. Hajnówka
4) Jadwiga Dąbrowska zam. Hajnówka
5) Jolanta Anetta Onopiuk zam. Hajnówka
6) Lilia Fabisiak zam. Hajnówka
7) Marta Kowalska zam. Hajnówka
8) Elżbieta Żornaczuk zam. Hajnówka

11. Obwodowa   Komisja   Wyborcza   Nr   11 w Hajnówce   z siedzibą   w Przedszkolu   Nr   5 z   Oddziałami Żłobkowymi ul. Mikołaja Reja 2:
1) Wanda Szymaniuk zam. Hajnówka
2) Wanda Krynicka zam. Hajnówka
3) Jędrzej Lipczyński zam. Hajnówka
4) Zofia Antonina Matyjaszczyk zam. Hajnówka
5) Barbara Karpiuk zam. Hajnówka
6) Anna Urszula Dźwilewska zam. Hajnówka
7) Alina Pawluczuk zam. Hajnówka
8) Marta Wasylik zam. Hajnówka
9) Agnieszka Parfieniuk zam. Hajnówka

12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Hajnówce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Działowa 1:
1) Wioleta Rygorowicz zam. Hajnówka
2) Sara Walewska zam. Hajnówka
3) Mirosław Ryszard Gryko zam. Hajnówka
4) Alicja Chaniło zam. Hajnówka
5) Anetta Kraśko zam. Hajnówka
6) Irena Martyniuk zam. Hajnówka
7) Wiktor Kowalski zam. Hajnówka
8) Emilia Bugwin zam. Hajnówka

13. Obwodowa Komisja  Wyborcza Nr 13 w Hajnówce  z siedzibą  w sali  konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Lipowa 190:
1) Anna Sobotka zam. Hajnówka
2) Izydora Joanna Dudar zam. Hajnówka
3) Celina Karanos zam. Hajnówka
4) Halina Tomaszuk zam. Hajnówka
5) Maria Leszczyńska zam. Hajnówka
6) Irena Dawidziuk zam. Hajnówka
7) Ela Piech zam. Hajnówka


14. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Hajnówce z siedzibą w świetlicy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 20:
1) Paula Tomaszewska zam. Hajnówka
2) Małgorzata Trofimiuk zam. Hajnówka
3) Maria Kuryło zam. Hajnówka
4) Genowefa Przyłożyńska zam. Hajnówka
5) Eugenia Artemiuk zam. Hajnówka
6) Krzysztof Stulgis zam. Hajnówka
7) Joanna Aniela Rokita zam. Hajnówka

15. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Hajnówce z siedzibą w Areszcie Śledczym ul. Warszawska 67:
1) Robert Jacek Aleksiejuk zam. Hajnówka
2) Anetta Sadowska zam. Hajnówka
3) Piotr Stanisław Januszkiewicz zam. Hajnówka
4) Witalis Kicel zam. Hajnówka
5) Joanna Kacprzak zam. Hajnówka
6) Aneta Bartoszuk zam. Hajnówka

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak
 


Data wytworzenia: 2014-05-05 22:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-05-05 22:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska