BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-01-10 13:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-01-10 13:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " zmieniono dnia: 2012-01-10 13:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/84/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " zmieniono dnia: 2012-01-10 13:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " usunięto dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " usunięto dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " usunięto dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/84/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-01-10 12:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" stworzono dnia: 2012-01-05 11:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-02 12:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIII/77/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-02 12:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIII/76/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r. " zmieniono dnia: 2012-01-02 12:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIII/75/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-02 12:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIII/75/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-02 12:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIII/75/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-02 12:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-02 11:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-02 11:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-02 11:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-02 11:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 roku" stworzono dnia: 2012-01-02 11:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" zmieniono dnia: 2012-01-02 10:52 przez: Emilia Rynkowska