BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" zmieniono dnia: 2012-01-02 10:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" zmieniono dnia: 2012-01-02 10:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" zmieniono dnia: 2012-01-02 10:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" zmieniono dnia: 2012-01-02 10:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" stworzono dnia: 2012-01-02 10:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" usunięto dnia: 2012-01-02 10:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" zmieniono dnia: 2012-01-02 10:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2012" stworzono dnia: 2012-01-02 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 102/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2011-12-29 20:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 101/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2011-12-29 19:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 97/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2011-12-28 17:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 97/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2011-12-28 17:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 96/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2011-12-28 17:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2004-2013" stworzono dnia: 2011-12-22 22:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Hajnówka na lata 2004 - 2014" zmieniono dnia: 2011-12-20 10:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Hajnówka na lata 2004 - 2014" zmieniono dnia: 2011-12-20 10:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Hajnówka" zmieniono dnia: 2011-12-20 10:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Hajnówka na lata 2004 - 2014" zmieniono dnia: 2011-12-20 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 -2012" zmieniono dnia: 2011-12-20 09:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 -2012" stworzono dnia: 2011-12-20 09:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Hajnówka" stworzono dnia: 2011-12-20 09:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2011-12-16 17:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Program usuwania wyrobów zawierających azbest" stworzono dnia: 2011-12-16 17:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Plany i Programy" zmieniono dnia: 2011-12-16 17:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Plany i Programy" stworzono dnia: 2011-12-16 17:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r." zmieniono dnia: 2011-12-15 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r." zmieniono dnia: 2011-12-15 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r." zmieniono dnia: 2011-12-15 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r." zmieniono dnia: 2011-12-15 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r." zmieniono dnia: 2011-12-15 11:43 przez: Emilia Rynkowska