BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Oświadczenia majątkowe

  • Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania

    31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

    Więcej